Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên: Lê Minh Thành (Thạc sỹ Nhạc Viện TP.HCM)

Giảng viên: Lê Minh Thành (Thạc sỹ Nhạc Viện TP.HCM)

 

Giảng viên: Nguyễn Ngọc Hạnh (Thạc sỹ Nhạc Viện TP.HCM)

Giảng viên: Nguyễn Ngọc Hạnh (Thạc sỹ Nhạc Viện TP.HCM)

 

Giảng viên: Phạm Thị Hồng Trang (cử nhân Nhạc Viện TP.HCM)

Giảng viên: Phạm Thị Hồng Trang (cử nhân Nhạc Viện TP.HCM)

Giảng viên: Đào Như Phương (cử nhân Đại học Văn Hóa Nghệ Thuật Quân Đội TP.HCM)

Giảng viên: Đào Như Phương (cử nhân Đại học Văn Hóa Nghệ Thuật Quân Đội TP.HCM)

Đội ngũ giảng viên
3.6 (71.43%) 7 vote[s]

To Top