Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên LÊ MINH THÀNH

Giảng viên LÊ MINH THÀNH

Giảng viên: Lê Minh Thành 

Thạc sĩ Âm nhạc Nhạc Viện TPHCM

Giảng viên Cao Đẳng Văn Hoá Nghệ Thuật TPHCM

Phó Giám Đốc Trường Nhạc Nắng Hồng

Giảng viên: NGUYỄN NGỌC HẠNH

Giảng viên: NGUYỄN NGỌC HẠNH

Giảng viên: Nguyễn Ngọc Hạnh

Thạc sĩ Âm nhạc Nhạc Viện TPHCM

Giảng viên Nhạc Viện TPHCM

Giảng viên Đại Học Văn Hoá Nghệ Thuật Quân Đội

Giảng viên Cao Đẳng Văn Hoá Nghệ Thuật TPHCM

 Giám Đốc Trường Nhạc Nắng Hồng

 

CÙNG VỚI ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN LÀ CÁC THẦY CÔ CỬ NHÂN ÂM NHẠC NHẠC VIỆN TPHCM, CỬ NHÂN SƯ PHẠM ÂM NHẠC TPHCM TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY

Đội ngũ giảng viên
3.57 (71.43%) 7 votes

To Top